ΠΑΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω & ΣτΕ:
Γεννήθηκε το 1971 στην Καλλιθέα και έλκει την καταγωγή του από την Καρδίτσα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το έτος 2000 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Παράλληλα με τις σπουδές του και τη μετέπειτα επαγγελματική του δραστηριότητα ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό, αρχικώς ως ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια σε διοικητικό επίπεδο, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος αθλητικών σωματείων.
Ειδικεύεται σε υποθέσεις Εμπορικού - Τραπεζικού και Αστικού Δικαίου, με έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, την αντίκρουση των εις βάρος τους πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών και τη συμφέρουσα υπαγωγή τους σε ευεργετικούς νόμους που καθόρισαν ρυθμιστικά πλαίσια αποπληρωμής των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Τα τελευταία χρόνια χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία, μέχρι και τον Άρειο Πάγο, υποθέσεις με θέμα τον επαναπροσδιορισμό τραπεζικών οφειλών λόγω της υπαγωγής τους στις διατάξεις του νόμου για τα πανωτόκια (ν.3259/2004), καθώς επίσης και υποθέσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στα πλαίσια του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη).
Περαιτέρω, ασχολείται με υποθέσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού του ν.4738/2020 και την υποβολή αιτήσεων πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια του ν.4738/2020 (νέος πτωχευτικός νόμος) και διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους των τραπεζών και των servicers για τη ρύθμιση κάθε οφειλής.
Επιπροσθέτως, διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στο Δίκαιο Ιδιοκτησίας και ιδίως σε αγοραπωλησίες ακινήτων αλλά και σε ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας των εντολέων του στην Ελλάδα.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά
Τηλ: 210-3819927, 210-3801423, 6944205120
Email: anastassakoslaw@gmail.com


 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΤΙΤΟΣ)
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω:
Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας με καταγωγή από το Βόλο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακό και ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και συνέχισε τις σπουδές του στο Πολιτικό τμήμα της Νομικής Αθηνών.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) από το 1999 και ασκεί μαχόμενη δικηγορία στην Αθήνα. Παράλληλα, είναι ο εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δ.Σ.Α. «Σόλων».
Υπήρξε αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (2005 – 2008) και μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. (2009 – 2011, 2011 – 2014 & 2015 – 2017).

Κατά τη διάρκεια δε της θητείας του ως Συμβούλου διετέλεσε: Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Δ.Σ.Α., Εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α. σε διάφορες Επιτροπές (Ε.Ε.Δ.Α., διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων, καταναλωτικών διαφορών κλπ.), καθώς επίσης και Σύμβουλος Ταμίας.
Υπήρξε μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών.
Περαιτέρω, είναι Νομικός Σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν) και έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) και του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (C.A.S.).

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Τηλ: 210-3819927, 210-3801423, 6945295733
Email: titosxr@yahoo.com


 

ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω:
Απόφοιτη Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ειδικεύεται σε υποθέσεις Εμπορικού - Τραπεζικού και σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Ειδικότερα: στη Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010), στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης και ιδίως σε αναστολές και ανακοπές πλειστηριασμών, στον επαναπροσδιορισμό τραπεζικών οφειλών με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου για τα πανωτόκια (ν.3259/2004), σε Ρυθμίσεις οφειλών για αγροτικά χρέη, στη ρύθμιση οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού & στο Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν.4738/2020), σε ρυθμίσεις χρεών προς Δ.Ο.Υ. και Ε.Φ.Κ.Α.
Επιπροσθέτως διαθέτει μακρά εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο και ιδίως στην άσκηση ανακοπών και προσφυγών κατά βεβαιωτικών πράξεων οφειλών του Δημοσίου.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τηλ: 210-3819927, 210-3801423
Email: evanthia17@yahoo.com


 

ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω:
Απόφοιτη Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2004.
Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες ως δικηγόρος σε υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, κατά κύριο λόγο επαναπροσδιορισμούς οφειλών με βάση το ν.3259/2004 (νόμος περί πανωτοκίων), ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατάθεση αιτήσεων πτώχευσης και ρυθμίσεις οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Νέος Πτωχευτικός Νόμος) και άσκηση ανακοπών κατά πράξεων εκτέλεσης.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
Τηλ: 210-3819927, 210-3801423, 6942555115
Email: lappa.maria@yahoo.gr


 

ΜΕΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω:
Απόφοιτη Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδίκευση:

 

Τηλ: 210-3819927, 210-3801423, …
Email: ………


 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω:
Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2013.
Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες ως ανεξάρτητη δικηγόρος και παράλληλα είναι ειδική επιστημονική συνεργάτιδα του Δημάρχου Γορτυνίας σε ζητήματα που αφορούν τη Δημοτική περιουσία και την παροχή γνωμοδοτήσεων.
Εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου και στο Εμπορικό - Τραπεζικό Δίκαιο και ιδίως σε υποθέσεις Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης (ανακοπές και αναστολές πλειστηριασμών και λοιπών πράξεων εκτελέσεως), στη ρύθμιση οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων μέσω της υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις του ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), στη ρύθμιση οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και στην υποβολή αιτήσεων πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια του ν.4738/2020 (Νέος Πτωχευτικός Νόμος).
Περαιτέρω, έχει εξειδικευτεί σε υποθέσεις σύναψης και υλοποίησης προγραμματικών συμβάσεων (ν.4412/2016), παρέχοντας νομική υποστήριξη σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς σε όλη την Επικράτεια.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τηλ: 210-3819927, 210-3801423, 6936701615
Email: nataliapan.law@gmail.com


 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις:
Απόφοιτος Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2022.
Ασχολείται με ζητήματα αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Τηλ: 210-3819927, 210-3801423
Email: periklis.moutzouris@gmail.com


 

ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση Διοίκησης
Υπεύθυνη Διοίκησης & Οικονομικών

 

Τηλ: 210-3819927, 210-3801423
Email: anastassakoslaw@gmail.com