hero image

ΑΠΟΦΑΣΗ 1140/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ν.3869/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 1140/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ν.3869/2010

Αριθμός Απόφασης

1140/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

       Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ……., που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου και τη Γραμματέα Λαγκαδινού Κωνσταντίνα.

       Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Απριλίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση:

       ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ……… του ……. και της ……., κατοίκου …… Αττικής, οδός ….. αριθμός ….. (ΑΦΜ …..) η οποία προκατέθεσε προτάσεις διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Στεφανέα Ευανθίας και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΉ: 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……..» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……. αριθμός …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν προκατέθεσε προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο, 2. Της τελούσας υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Ειδική Εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «………..» και το διακριτικό τίτλο «……….» που εδρεύει στο …….. Αττικής, οδός …….. αριθμός …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία προκατέθεσε προτάσεις διά της πληρεξουσίου, δικηγόρου της ………. και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο, -3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……… αριθμός …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν προκατέθεσε προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο, 4. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …….. αριθμός …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν προκατέθεσε προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο και 5. Του εγγυητή, …….. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και προκατέθεσε προτάσεις διά του Δικαστικού Πληρεξουσίου …….. και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.

       ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «……..», πρώην με την επωνυμία «……..» και το διακριτικό τίτλο «……..» η οποία εδρεύει στο ….. Αττικής, επί της οδού ….. αριθμός …. και ……. και εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν.4354/2015, δυνάμει της με αριθμό …./1/13-03-2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικοί Θεμάτων [(υπ’ αριθ. …… ΦΕΚ(τ. Β’)] η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως μη δικαιούχος διάδικος διαχειρίστρια των απαιτήσεων α) της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…….» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ….) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας ……, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «…….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …… αριθμός …. (ΑΦΜ ……, ΓΕΜΗ …….., ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……...» (ΑΦΜ ……) λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της και σύστασης της πρώτης ( άρθρο 16 ν.2515/1997, άρθρα 57§3 και 59 - 74 ν.4601/2019, Ανακοινώσεις καταχώρισης ΓΕΜΗ υπ’ αριθ. 31907 και 31909/20-03-2020 και β) της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «……..» που εδρεύει Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ………) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας ……, όπως εκπροσωπείται νόμιμος η οποία στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «…….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……. αριθμός …. (ΑΦΜ …….., ΓΈΜΗ …………, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………» (ΑΦΜ ………) λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της και σύστασης της πρώτης (άρθρο 16 ν.2515/1997, άρθρα 57§3 και 59 - 74 ν.4601/2019, Ανακοινώσεις καταχώρισης ΓΕΜΗ υπ’ αριθ. …… & …../20-03-2020, η οποία προκατέθεσε προτάσεις διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της ……… και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο και 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «………..» που εδρεύει στη ….. Αττικής, Λεωφόρος ….. αριθμός … νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. …../1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των διατάξεων του ν.4354/2015 και της Πράξης …./19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. …./08-01-2019 Πράξη στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…..» με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (…….) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας ….. όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατά τα οριζόμενα στο από 18-06-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν.3156/2003, στον οποίο δικαιούχο η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………» και τον διακριτικό τίτλο «……» έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις  δυνάμει της από 30-04-2020 Σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιούμενων Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3156/2003, η οποία προκατέθεσε προτάσεις διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της …… και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.

       Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 11-02-2019 αίτησή της που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ ……./……/19-02-2019 προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 21-02-2020, πλην όμως επαναπροσδιορίστηκε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ με αριθμό αίτησης ……./13-07-2021 κατά τις διατάξεις του ν. 4745/2020, έλαβε από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ ……/……./18-10-2021 και δυνάμει της με αριθμό …../2022 Πράξης της Προέδρου ορίστηκε προς εκδίκαση στην δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

        Οι παρεμβαίνουσες ζητούν να γίνουν δεκτές οι με τις κατατεθείσες προτάσεις τους ασκηθείσες παρεμβάσεις τους, για όσους λόγους επικαλούνται σ' αυτές.

       Κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού ειδικού πινακίου και συζητήθηκε, οι δε πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους διά των κατατεθεισών εγγράφων προτάσεών τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

       Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. …../04-03-2019, …./04-03-2019 και …../04-03-2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……., που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 21-02-2020 επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πρώτη, στην τρίτη και στην τέταρτη εκ των καθ' ων. Περαιτέρω, καθώς οι προαναφερόμενες καθ’ ων είναι θεσμικοί πιστωτές, η ηλεκτρονική αίτηση επαναπροσδιορισμού της αίτησης κοινοποιήθηκε προς αυτούς μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είχαν δηλώσει, όπως υποδεικνύεται από τις από 18-10-2021 Βεβαιώσεις κοινοποίησης του -περιεχομένου της αίτησης που εξέδωσε η ΕΓΔΙΧ (άρθρ. 4ΣΤ§1 ν.4745/2020). Η ηλεκτρονική αίτηση επαναπροσδιορισμού της αίτησης κοινοποιήθηκε και στον εγγυητή …… του ……. κάτοικο Αθηνών, οδός …., αριθμός … μέσω της ηλεκτρονικής διευθύνσεως που είχε δηλώσει, ο οποίος έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της κρινόμενης αίτησης (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……/…../19-02-2019). Τούτων δοθέντων, αφού οι ανωτέρω πρώτη, τρίτη, τέταρτη έκτων καθ’ ων και ο εγγυητής, ……., δεν προέβησαν σε προκατάθεση προτάσεων, πρέπει να δικασθούν ερήμην και η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (βλ. άρθρ. 754 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση ν.4335/2015, που τροποποίησε τον ΚΠολΔ, σελ. 35 αυτής).

       Νόμιμα φέρονται για συζήτηση, η κρινόμενη αίτηση, η από 03-11-2021 αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση και η από 29-11-2021 κύρια παρέμβαση που ασκήθηκαν με τις προτάσεις, και πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της υπάρξεως (μεταξύ της αίτησης και των παρεμβάσεων), σχέσεως κυρίου και παρεπομένου και της υπαγωγής των παρεμβάσεων, εκ τον ανωτέρω λόγου, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της κύρια δίκης (άρθρα 31§1, 246 σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ). Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, όπως αυτή συμπληρώθηκε παραδεκτά κατ’ άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων, ζητάει την ρύθμιση των οφειλών της προς τις μετέχουσες εταιρείες, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η προσωπική, εισοδηματική και περιουσιακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ’ αυτές. Επιπροσθέτως, ζητεί να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης της οφειλής της θα απαλλαγεί από τα χρέη της προς τις καθ’ ων πιστώτριες τράπεζες, να συνυπολογιστούν στην οριστική δικαστική ρύθμιση των οφειλών της οι καταβολές της στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής και να συμψηφιστεί η δικαστική και κατά τόπον αρμόδιο, καθώς η αιτούσα κατοικεί στην περιφέρειά του, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία με την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών από τους καθ' ων και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές της, ή οριστική απόφαση που απέρριψε προγενέστερη αίτηση της λόγω δόλου ως προς την περιέλευσή της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος της αλήθειας (αρθ. 61§1 ν.4549/2018), ή απορριπτική απόφαση προγενέστερης αίτησης για ουσιαστικούς λόγους, ή απόφαση που διέταξε την έκπτωση της για τους λόγους του αρθ. 11§2, ή απόφαση περί μη απαλλαγής της κατ' αρθ. 11§1, ή περί έκπτωσης της για τους λόγους που αναφέρονται στο αρθ. 10§§ 1 & 2. Γίνεται μνεία, ότι προσκομίζεται η προβλεπόμενη από τον ν.3869/2010 Υπεύθυνη Δήλωση της αιτούσας που υποβλήθηκε στον φάκελο που τηρείται στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. Είναι δε, με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, πλήρως ορισμένη, απορριπτόμενου ως ουσία αβάσιμου του σχετικού ισχυρισμού περί αοριστίας που προέβαλαν η δεύτερη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και οι παρεμβαίνουσες, καθότι εκτίθενται σε αυτήν όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία α) ότι η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής επ’ αφορμή έστω και μιας εκ των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, β) η κατάσταση της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, γ) η κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και δ) σαφές και ορισμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και αίτημα δικαστικής ρύθμισης επί αποτυχίας δικαστικού συμβιβασμού και εξαίρεσης της κύριας κατοικίας  της. Πέραν των παραπάνω στοιχείων, ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της εν λόγω αιτήσεως (Α. Κρητικός, ρύθμιση ν.3869/2010, σελ. 64 και Ε. Λιουπτσίδου Αρμ./64 - Ανάτυπο σελ. 1.477, Ειρ.Θεσ. 5105/2011, ΤΝΠ - ΝΟΜΟΣ).

       Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση τυγχάνει νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τους ν.4336/2015, 4346/2015 και 4549/2018, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ρυθμίσεις του νόμου, πλην: α) του αιτήματος να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας το οποίο είναι νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010 αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, β) του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί η αιτούσα από τα χρέη της, το οποίο ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις, αφού η αιτούμενη αναγνώριση συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθρου 4§1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην §1 του άρθρου 11 του ν.3869/2010, ενώ σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία επιτρεπτώς ζητείται (ΕιρΠολυγ 64/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΚορ 89/2013, ΕιρΚαβ 161/2012 Α’ Δημοσίευση Νόμος) και γ) του αιτήματος συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης το οποίο είναι μη νόμιμο διότι δυνάμει του άρθρου 8§6 του ν. 3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται Επομένως, η κρινόμενη αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

       Η εταιρεία με την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «…..», πρώην με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «………» αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν.4354/2015, δυνάμει της με αριθμό …./1/13-03-2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [(υπ’ αριθ. …./16-03-2017 ΦΕΚ(τ. Β’)] άσκησε με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση ως μη δικαιούχος διάδικος, διαχειρίστρια των απαιτήσεων α) της αλλοδαπής  εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «……» με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας …….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «…….», καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….» λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της και σύστασης της πρώτης (άρθρο 16 ν.2515/1997, άρθρα 57§3 και 59 - 74 ν.4601/2019, Ανακοινώσεις καταχώρισης ΓΈΜΗ υπ’ αριθ. 31907 και 31909/20-03-2020 και β) της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…….» με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών τής Ιρλανδίας ……, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «…..», καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……..» (ΑΦΜ ……) λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της και σύστασης της πρώτης (άρθρο 16 ν.2515/1997, άρθρα 57§3 και 59 - 74 ν. 4601/2019, Ανακοινώσεις καταχώρισης ΓEΜΗ υπ’ αριθ. ….. και ……/20-03-2020). Η ανωτέρω παρεμβαίνουσα, η οποία νομιμοποιείται παθητικά στην παρούσα δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, το δε δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και τη δικαιούχο της απαίτησης αλλοδαπή εταιρεία, ζητά να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση και να καταδικαστεί η αιτούσα στην δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου της. Η ασκηθείσα παρέμβαση, παραδεκτά ασκήθηκε με τις προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 41Α, 4Η του ν.3869/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020 και είναι νόμιμη (αρ. 79 και 741 ΚΠολΔ), πλην του αιτήματος επιδίκασης δικαστικής δαπάνης το οποίο είναι μη νόμιμο καθώς δυνάμει του άρθρου 8§6 του ν.3869/2010 δικαστική) δαπάνη δεν επιδικάζεται. Είναι πρόδηλο δε, το έννομο συμφέρον της παρεμβαίνουσας (αρθ. 8§1 περ.γ΄ ν.3869/2010), λόγω της επελθούσας μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας ειδικής διάδοχης στις απαιτήσεις της μετέχουσας τράπεζας με την επωνυμία «……..» κατά της αιτούσας, των οποίων ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του ν.3869/2010 και συνεπώς πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρ. 246 και 591§1 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της. Περαιτέρω, η εταιρεία με την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «……..» άσκησε με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, κυρία παρέμβαση ως διάδικος μη δικαιούχος, δυνάμει των διατάξεων του ν.4354/2015 (άρθρο 2§4) της υπ’ αριθ. …/2017 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. …./08-01-2019 Πράξη, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «……..» με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας …… κατά τα οριζόμενα στο από 18-06-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων, που αποτελεί την περίληψη της από 08-04-2021 Σύμβασης Διαχείρισης όπως καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 22-06-2021 στον τ….. αυξ. αρ. …. σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του ν.3156/2003, όπως ισχύει και δυνάμει του υπ’ αριθ …../15-06-2021 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ……., της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….» και τον διακριτικό τίτλο «………..» δυνάμει της από 30-04-2020 Σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιούμενων Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως και αναγγέλθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτ. ……/30-04-2020 στον τόμο …… και αριθμός ….., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3156/2003. Η ανωτέρω παρεμβαίνουσα, η οποία και μόνο νομιμοποιείται παθητικά στην παρούσα δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, το δε δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και τη δικαιούχο της απαίτησης αλλοδαπή εταιρεία, ζητά να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση, να υποχρεωθεί η αιτούσα να καταβάλλει το σύνολο της οφειλής της, να ρευστοποιηθεί η ακίνητη περιουσία της και να καταδικαστεί στην δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση, παραδεκτά ασκήθηκε με τις προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 41Α, 4Η του ν. 3869/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο Γ ν.4745/2020 και είναι νόμιμη (αρ. 79 και 741 ΚΠολΔ), πλην του αιτήματος επιδίκασης δικαστικής δαπάνης καθώς δυνάμει του άρθρου 8§6 του ν.3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Περαιτέρω, είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας (αρθ. 8§1 περ. γ ν.3869/2010), λόγω της επελθούσας μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας ειδικής διάδοχης στις απαιτήσεις της μετέχουσας τράπεζας με την επωνυμία «………» κατά της αιτούσας, των οποίων ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του ν. 3869/2010, και συνεπώς πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρ. 246 και 591§1 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

       Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας, από όλα τα έγγραφα, που παραδεκτά επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς και τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΠ 769/2015,1340/2013, 1452/1990 ΤΝΠ Νόμος), από όσα αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος, την εν γένει διαδικασία και τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας 70 ετών, κατά το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, …….. Η αιτούσα κατοικεί σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στο …… Αττικής, ενώ ο σύζυγός της φιλοξενείται προσωρινά στον Ξενώνα του «……….» (ιδ. υπ’ αριθ. πρωτ. ……./10-08-2021 Βεβαίωση Φιλοξενίας ΚΥ.ΑΔ.Α). Το μοναδικό εισόδημα της αιτούσας κατά το χρόνο κατάθεσης και το χρόνο συζήτησης της αίτησής της είναι το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, το οποίο λαμβάνει από κοινού με τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η αιτούσα είναι μακροχρόνια άνεργη, γραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (ιδ. τα από 25-02-2022 και 10-09-2018 αποδεικτικά ανανέωσης του ΟΑΕΔ) και όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα και τις φορολογικές δηλώσεις της, το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά της τα φορολογικά έτη 2020, 2018 και το οικονομικό έτος 2013 ήταν μηδενικό, ενώ το φορολογικό έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των 1.074,73 €, το φορολογικό έτος 2017 ανήλθε στο ποσό των 3.805,50 €, το φορολογικό έτος 2016 ανήλθε στο ποσό των 201,77 €, το φορολογικό έτος 2015 ανήλθε στο ποσό των 30,90 €, το φορολογικό έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των 129,77 €, το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των 567,25 €, το οικονομικό έτος 2011 ανήλθε στο ποσό των 9.510,23 €, το οικονομικό έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 10.234,33 €, το οικονομικό έτος 2009 ανήλθε στο ποσό των 7.116,36 €, το οικονομικό έτος 2008 ανήλθε στο ποσό των 719,20 €, το οικονομικό έτος 2007 ανήλθε στο ποσό των 6.708,30 €, το οικονομικό έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των 8.611,11 €, το οικονομικό έτος 2005 ανήλθε στο ποσό των 20.663,60 €, το οικονομικό έτος 2004 ανήλθε στο ποσό των 20.583,62 € και το οικονομικό έτος 2003 ανήλθε στο ποσό των 14.897,10 €. Από τον Σεπτέμβριο του έτους 2001 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2015, η αιτούσα διατηρούσε επιχείρησή λιανικού εμπορίου γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων στην …….. Μεσσηνίας. Η αιτούσα διατηρώντας το ανωτέρω κατάστημα, στο οποίο εργαζόταν η ίδια, χωρίς να απασχολεί προσωπικό, ενεργούσε αντικειμενικά εμπορικές πράξεις διά της αγοράς και μεταπώλησης γυναικείων ενδυμάτων, εντούτοις δεν απέκτησε την ιδιότητα του εμπόρου, καθώς για αυτήν η κατά σύνηθες επάγγελμα άσκηση εμπορικών πράξεων συνδεόταν προεχόντως και κατά κύριο λόγο με τη σωματική της καταπόνηση και το κέρδος που αποκόμιζε από αυτές αποτελούσε αμοιβή της προσωπικής της εργασίας και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών, όπως προκύπτει και από τις καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) των οικονομικών ετών 2011-2014 και του φορολογικού έτους 2015 και τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2003-2014, σύμφωνα με τα οποία τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης της αιτούσας από το έτος 2005 και. έπειτα δει» ξεπέρασαν τις 40.000,00 €. Συνεπώς μόνο ως μικρέμπορος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αιτούσα (ΑΠ463/1991, ΑΠ 947/1995, ΕφΑΘ 11433/1995, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον ν.3869/2010, έκδοση 2016, άρθρο 1, αρ. 5 επ, σελ. 37 επ, Βενιέρης - Κατσάς, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 2016, αρ. 231 επ., σελ. 123 επ.). Συνεπώς, η ένσταση απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας συνέπεια της εμπορικής προέβαλαν παραδεκτά με τις προτάσεις τους η δεύτερη καθ’ ης και οι παρεμβαίνουσες  εταιρείες τυγχάνει απορριπτέα ως αβάσιμη στην ουσία της. Η αιτούσα έχει στην κυριότητά της σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου το υπό στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο αριθμός τέσσερα (Γ-4) διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 105,50 τ,μ., ευρισκόμενο σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο εντός σχεδίου της πόλεως ……. Αττικής εντός του υπ’ αριθ. 213 Οικοδομικού Τετραγώνου, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου της Περιφέρειας του Δήμου ……… στην θέση «………..» ή «……..» και επί της διασταυρώσεως των οδών …… επί της οποίας φέρει τον αριθμό ….. και …….., αντικειμενικής αξίας 32.229,70 €. Την προαναφερόμενη οριζόντια ιδιοκτησία, η αιτούσα απέκτησε δυνάμει της υπ’ αριθ. ……/04-124992 συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Αθηνών ………., νομίμως μεταγεγραμμένου. Η ανωτέρω κατοικία αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας και συνεπώς επιτρέπεται να εξαιρεθεί της εκποιήσεως (άρθ. 1§1 και 2 περ. Α του ν.1078/1980 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 21 του ν.3842/2010 και ισχύει σήμερα). Η εμπορική αξία της ανωτέρω κατοικίας, συνεκτιμωμένης της τοποθεσίας της, του εμβαδού της, του έτους κατασκευής της των συγκριτικών στοιχείων που αντλεί το Δικαστήριο από αγγελίες πώλησης παρόμοιων χαρακτηριστικών ακινήτων, της γενικότερης τάσης μικρής αύξησης των εμπορικών αξιών με την σταδιακή αναγέννηση της οικοδομής κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία και της από 8 Φεβρουάριου 2018 Έκθεσης Εμπορικής Αξίας του Πιστοποιημένου Εκτιμητή ……… ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 46.000,00 €. Η αιτούσα έχει επίσης στην κυριότητά της σε ποσοστό 100% ένα βοσκότοπο επιφανείας 6.880,00 τ,μ. ευρισκόμενο στην θέση «……..» της νήσου …… Δωδεκανήσων και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έναν ελαιώνα επιφανείας 10.000,00 τ.μ. στη θέση «…….» …… Μεσσηνίας.

       Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αιτούσα έλαβε: α) από την πρώτη καθ' ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…….» α1) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… σύμβασης πιστωτική κάρτα, ανερχόμενη την 24-11-2015 στο συνολικό ποσό των 10.648,30 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 10,05 €, α2) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… σύμβασης επαγγελματικό δάνειο, ανερχόμενο την 27-10-2021 στο συνολικό ποσό των 67.214,16 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 19,21 €, α3) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ….. σύμβασης καταναλωτικό δάνειο, ανερχόμενο την 27-10-2021 στο συνολικό ποσό των 37.652,21 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 21,50 € και α4) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……. σύμβασης καταναλωτικό δάνειο, ανερχόμενο την 27-10-2021 στο συνολικό ποσό των 13.545,92 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 0,00 €. Οι υπό στοιχεία (α2), και (α3) απαιτήσεις της πρώτης καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας μεταβιβάστηκαν στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία. «………» και η υπό στοιχεία (α4) απαίτηση της πρώτης καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «……..», διαχειρίστρια των οποίων τυγχάνει η παρεμβαίνουσα υπέρ αυτής εταιρεία με την επωνυμία «…………». Επίσης η αιτούσα έλαβε β) από την δεύτερη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……..» δυνάμει της υπ’ αριθμ. …../2007 σύμβασης, δάνειο, ανερχόμενο την 01-12-2015 στο συνολικό ποσό των 394.402,98 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 129,72 €, γ) από την τρίτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……..»: γ1) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …….. σύμβασης δάνειο, ανερχόμενο την 07-11- 2015 στο συνολικό ποσό των 13.022,03 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 11,66 €, γ2) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …. σύμβασης δάνειο, ανερχόμενο την 16-11-2015 στο συνολικό ποσό των 7.962,71 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 13,08 € και γ3) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ….. σύμβασης δάνειο, ανερχόμενο την 01-12-2015 στο συνολικό ποσό των 67.361,04 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 34,39 €  και δ) από την τέταρτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……..» δ1) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… σύμβασης, επιχειρηματικό δάνειο, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. …… και ….. αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ανερχόμενο την 02-07-2015 στο συνολικό ποσό των 19.113,72 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 275,39 €, δ2) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… σύμβασης καταναλωτικό δάνειο, ανερχόμενο την 26-05-2011 στο συνολικό ποσό των 273,00 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 2,74 € και δ3) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …… σύμβασης καταναλωτικό δάνειο, ανερχόμενο την 07-10-2011 στο συνολικό ποσό των 406,54 €, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του οποίου ανέρχεται σε 2,61 €.

       Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα λόγω της διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησής της, της μακροχρόνιας ανεργίας της, της μείωσης των εισοδημάτων της, της διάστασης με τον σύζυγό της, επίσης μακροχρόνια άνεργο, έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών της οφειλών, καθώς η ρευστότητα της δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο όγκο των οφειλών της, δεδομένου και του ότι δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον να βελτιωθούν σημαντικά, τα εισοδήματα της, λόγω της ηλικίας της και της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας. Η αδυναμία της είναι γενική, καθώς αδυνατεί και τις βασικές βιοτικές ανάγκες της να καλύπτει, οι οποίες πλέον ανέρχονται κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου στο ποσό των 600,00 € και τις οφειλές της να αποπληρώνει. Περαιτέρω, η αδυναμία της είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται αύξηση των μηνιαίων απολαβών της, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης της χώρας και της συνεπεία αυτής καθήλωσης των μισθών και συντάξεων. Η δεύτερη καθ' ης μετέχουσα πιστώτρια τράπεζα, η κυρίως παρεμβαίνουσα εταιρεία με την επωνυμία «………» και η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία με την επωνυμία «……….», με τις κατατεθείσες προτάσεις τους προβάλλουν τη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1§1 εδ. ά του ν.3869/2030 ένσταση της δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, για τη θεμελίωση της οποίας, ισχυρίζονται ότι η αιτούσα προέβη σε υπέρογκο δανεισμό, αφού συμβλήθηκε με τις καθ’ ων σε δέκα δανειακά προϊόντα συνολικής οφειλής κεφαλαίου ποσού 350.000,00 €, παρότι γνώριζε εξαρχής και πάντως ανέμενε, ότι με βάση τα εισοδήματα της, ανερχόμενα το έτος λήψης των δανείων (2005) στο ποσό των 1.600,00 € μηνιαίως και το ύψος των ευλογών δαπανών διαβίωσης της οικογένειας της δε θα μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη της. Η ένσταση αυτή είναι πρωτίστως αόριστη, (άρθρο 262 παράγραφος 1 ΚΠολΔ και το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010), καθόσον δεν προτείνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα γεγονότα που θεμελιώνουν την στηριζόμενη στη διάταξη του αρθ. 1§1 εδ. α' του ν.3869/2010 ένσταση της δολιότητας, καίτοι βαρύνονται με την προβολή και απόδειξη τους οι πιστωτές. Ειδικότερα, δεν αναφέρονται τα τραπεζικά προϊόντα που συμφώνησε η αιτούσα, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, ο χρόνος που τα συμφώνησε, οι οικονομικές της δυνατότητες κατά, το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή οι ευλόγως αναμενόμενες με μελλοντικές οικονομικές της δυνατότητες, καθώς και ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα γνώριζε ή προέβλεπε  ενδεχομένως ότι ο υπερδανεισμός της θα την οδηγούμε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό (ΑΠ 59/2021, ΑΠ1174/2019, ΑΠ 515/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ Ισοκράτης). Πέραν αυτού η περί δολιότητας ένσταση στερείται και ουσιαστικής βασιμότητας. Ειδικότερα κατά το χρόνο που η αιτούσα ανέλαβε τις δανειακές της υποχρεώσεις (έτη 2003, 2004, 2005, 2007 και 2008),και για αρκετά χρόνια στη συνέχεια, διατηρούσε ατομική επιχείρηση κατάστημα πώλησης γυναικείων ενδυμάτων, τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας ανέρχονταν το έτος 2002 στο ποσό των 88.158,89 €, το έτος 2003 στο ποσό των 127.463,69 €, το έτος 2004 στο ποσό των» 116.335,14 €, το έτος 2005 στο ποσό των 31.153,78 €, το έτος 2006 στο ποσό των 40.692,10 €, το έτος 2007 στο ποσό των 49.924,76 €, το έτος 2008 στο ποσό των 38.590,32 €, το έτος 2009 στο ποσό των 36.902,17 € και το έτος 2010 στο ποσό των 41.601,98 € (ιδ. εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών των 2003-2011). Συνεπώς το οικογενειακό της εισόδημα κατά το χρόνο της δανειοδότησης της και για αρκετά χρόνια στη συνέχεια ήταν ικανοποιητικό και της επέτρεπε να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτησή των δανειακών της υποχρεώσεων, όπως και πράγματι συνέβαινε, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 2003 - 2009, στις οποίες έχει καταχωρηθεί κονδύλια για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση των δανείων της ποσού 2.016,72 € το έτος 2004, ποσού 2.005,00 € το έτος 2005, ποσού 6.526,00 € το έτος 2006 και ποσού 3.050,65 € το έτος 2008 (βλ. κωδικό 727). Η μεταγενέστερη αδυναμία της οφείλεται σε παράγοντες που δεν μπορούσε να προβλέψει και αποτρέψει και συγκεκριμένα στην εντελώς απρόβλεπτη οικονομική κρίση, η οποία έπληξε κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας και είχε ως συνέπεια την διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης της το έτος 2015, μετά την οποία παρέμεινε άνεργη. Συνεπώς η μεταγενέστερη της λήψης των δανείων περιέλευσή της σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών δεν μπορεί να αποδοθεί σε δική της υπαιτιότητα, αφού δεν είχε τη δυνατότητα να προβλέψει, ούτε να αποτρέψει το κλείσιμο της επιχείρησής της και την απώλεια του βασικού της εισοδήματος, που αποτέλεσε τη βασική αιτία της περιέλευσής της σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Σύμφωνα, επομένως, με τα παραπάνω, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο της αιτούσας κατά το χρόνο της δανειοδότησης της, ούτε αρχικός, αλλά ούτε μεταγενέστερος δόλος, καθώς από το σύνολο της συμπεριφοράς της δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα περί γνώσεως και αποδοχής του ενδεχομένου της μη αποπληρωμής των οφειλών της.

       Η περί καταχρηστικότητας της αίτησης ένσταση της προσθέτως παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «……….», την οποία στηρίζει στο ότι επιδιωκόμενη από την αιτούσα διαγραφή των χρεών της με της ένταξη της στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 εξακοντίζει το σκοπό του νόμου και υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, στερείται βασιμότητας. Και αυτό γιατί, η επιδίωξη της να ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 αποτελεί δικαίωμα που της παρέχεται από το νόμο, προκειμένου να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, επανένταξη στην οποία απέβλεψε ο νομοθέτης του ν.3869/2010 προς αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχρέωσης των νοικοκυριών που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος και συνεπές δεν είναι καταχρηστική. Βέβαια είναι γεγονός ότι επηρεάζεται το περιεχόμενο της ενοχικής απαίτησης της πιστώτριας, η οποία προστατεύεται με το αρθ. 17 του Συντάγματος αλλά και με το αρθ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Όμως η προστασία αυτή δεν είναι απόλυτη, όριο της δε αποτελεί το γενικό συμφέρον το οποίο εξυπηρετεί η μέσω των ρυθμίσεων του νόμοι) επανένταξη του οφειλέτη (βλ. Αθ, Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 3η εκδ. σελ. 2 επ.). Η περί καταχρηστικότητας της ένδικης αίτησής ένσταση της κυρίως παρεμβαίνόυσας εταιρείας με την επωνυμία «………..», την οποία στηρίζει στο ότι η πρόταση για καταβολές στο σχέδιο διευθέτησης, δεν έγινε μετά από στάθμιση και των συμφερόντων της με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος και συνεπώς αντίκειται στη διάταξη του αρθ. 281 ΑΚ, υπό τα εκτιθέμενα αυτά περιστατικά στερείται νομικής βασιμότητας. Και αυτό γιατί, το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του αρθ. 4§1 ν.3869/2010 ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Όμως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία τού οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη. Ενόψει των προλεχθέντων η πρόταση της αιτούσας για μικρές μηνιαίες καταβολές δεν καθιστά την αίτηση ένταξης της στις ρυθμίσεις του νόμου καταχρηστική και δεν μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη.

       Η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία με την επωνυμία «………», προβάλει ακόμη την ένσταση της παράβασης του καθήκοντος της ειλικρίνειας από την αιτούσα, επειδή έχει αποκρύψει εισοδήματα, γεγονός που συνάγεται από το ότι η αιτούσα δηλώνει εισοδήματα ποσού 675,49 € και βιοτικές ανάγκες ποσού 600,00 € και παράλληλα προτείνει την καταβολή μηνιαίας δόσης ποσού 76,66 € για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της. Ο περί ανειλικρινούς δήλωσης ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος (ως αόριστος, καθόσον η παρεμβαίνουσα εταιρεία δεν αναφέρει ποια συγκεκριμένα εισοδήματα έχει αποκρέψει η αιτούσα, ούτε πολύ περισσότερο προσκομίζει κάποια απόδειξη, οι δε αναφερόμενες δαπάνες για τη κάλυψη των βιοτικών της αναγκών είναι οι εκτιμώμενες με βάση τις συνθήκες ζωής της και όχι οι πραγματικές, οι οποίες προφανώς προσαρμόζονται στο διαθέσιμο εισόδημα.

       Επομένως, αφού η αιτούσα βαρύνεται με αμέλεια όχι όμως με δόλο, συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 και δη στις διατάξεις του άρθρου 8§5 για μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί 3/ετία από τα εισοδήματά της με βάση τα προαναφερθέντα, αφού σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε μηνιαίες καταβολές επί τριετία, παραβλάπτεται το βιοτικό της επίπεδο και σε αυτήν του άρθρ. 9§2 για μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κυρία κατοικία της. Σημειώνεται δε, ότι ο σκοπός του ν.3869/2010, δηλαδή η απαλλαγή του υπερχρεωμένου οφειλέτη από τα χρέη και η επανένταξή του στη οικονομική και κοινωνική ζωή, δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί εάν υποχρεούνταν η αιτούσα να καταβάλλει δόσεις, τη στιγμή που το οικογενειακό της εισόδημα δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών της αναγκών. Δεν θα οριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της αιτούσας για να καθοριστούν ενδεχομένους μηνιαίες καταβολές, αλλά θα εκκαθαρισθεί οριστικά το θέμα της απαλλαγής της από τα χρέη της με την έκδοση οριστικής απόφασης, καθώς το μηνιαίο εισόδημα της δεν αναμένεται κατά τα προσεχή έτη να αυξηθεί ουσιωδώς, δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιβαρυμένη με την δόση που θα οριστεί για την διάσωση της κύριας κατοικίας της. Τούτων δοθέντων, ενόψει και των μηδενικών μηνιαίων καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης, δεν συντρέχει λόγος συνυπολογισμού των καταβολών στις οποίες προέβη η αιτούσα από τα εισοδήματά της κατά το στάδιο της προδικασίας. Όσον αφορά τον βοσκότοπο επιφάνειας 6.880,00 τ.μ. στην θέση «……» της νήσου …… Δωδεκανήσων και τον ελαιώνα επιφάνειας 10.000,00 τ.μ. στη θέση «…….» …… Μεσσηνίας, η εμπορική αξία τους λόγω του είδους, του εμβαδού τους και της θέσης εκτιμάται μικρή, γι' αυτό και δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9§1 ν.3839/2010 εκποίηση τους. Συνεπώς απορριπτέο ως αβάσιμο στην ουσία του τυγχάνει το αίτημα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας πού προέβαλε η κυρίως παρεμβαίνουσα εταιρεία με την επωνυμία «………..».

       Η παραπάνω ρύθμιση της αιτούσας (του άρθρου 8§5 ν.3869/2010) θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη της §2 του άρθρου 9 ν.3869/2010 (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14§1 ν.4346/2015 και εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με την §11 του αυτού άρθρου και νόμου ενόψει του χρόνου κατάθεσης της ένδικης αίτησης) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπ’ αριθ. 54/15.12.2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 2740/16.12.2015), εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την. εκποίηση του δικαιώματος της κυριότητας επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας της, μετά το οποίο, η εν λόγο) εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, πληρούνται δε σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις: α) το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα της αιτούσας δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής της, προσαυξημένες κατά 70%, β) η αντικειμενική αξία του ακινήτου της κύριας κατοικίας της κατά το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει ο νόμος και γ) η αιτούσα τυγχάνει συνεργάσιμη δανειολήπτρια βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. Στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9§2 ν.3869/2010, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία της και δη κατά το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην αιτούσα, καθώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στην παρούσα ρύθμιση, θα καταβάλει ποσό ύψους 42.000,00 €, δηλαδή το ποσό που εκτιμάται από το Δικαστήριο ότι θα ήταν το πλειστηρίασμα, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν το ανωτέρω ακίνητο, αφαιρουμένου συνεπώς του ποσοστού απομείωσης λόγω της αναγκαστικής εκποίησής του σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν (άρθρα 993§2, εδαφ. γ' και 954§2, περιπτ. γ' ΚΠολΔ), καθώς η συνολική εμπορική αξία του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται κατά την από 08-02-2018 εκτίμηση τον Πιστοποιημένου Εκτιμητή στο Υπουργείο Οικονομικών …… στο ποσό των 46.000,00 €. Ο χρόνος αποπληρωμής θα πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 233,33 €, δηλαδή 42.000,00 € δια 180 μήνες. Η διανομή του ποσού των μηνιαίων δόσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 974 επ., 1007 ΚΠολΔ, περί διανομής του εκπλειστηριάσματος επί αναγκαστικού πλειστηριασμού σε περίπτωση μη επάρκειάς του, με βάση την ύπαρξη ή μη προνομίων για τις απαιτήσεις των πιστωτών, με την οποία συνδέεται το μέγεθος της ικανοποίησης κάθε κατηγορίας (γενικών ή ειδικών προνομιούχων και ανεγγύων) κατά την αναλογία και τον τρόπο που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 977 ΚΠολΔ. Η αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Εξάλλου, σύμφωνα με τον ν.4549/2018, που τροποποίησε τον ν.3869/2010 και εφαρμόζεται εν προκειμένω, μεταξύ τής ρύθμισης των οφειλών της αιτούσας στο πλαίσιο του άρθρου 8 του ν.3869/2010 και της ρύθμισης του άρθρου 9§ 2 ν.3869/2010 δεν μεσολαβεί πλέον περίοδος χάριτος και οι δύο ρυθμίσεις συντρέχουν. Τούτων δοθέντων, και ενόψει των μηδενικών μηνιαίων καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8§5 του ν.3869/2010, η ρύθμιση του άρθρ. 9§2 ν.3869/2010 θα ξεκινήσει για την αιτούσα την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης, των καταβολών λαμβανομένων χώρα εντός του πρώτου 10ημέρου εκάστου μηνός. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να απορριφθούν η πρόσθετη και η κύρια παρέμβαση, να ρυθμιστούν κατά τρόπο οριστικό τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης της κυριότητάς της σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή η παρούσα δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 14 ν.3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

       ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την ένδικη αίτηση και τις ασκηθείσες με τις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις αυτοτελή πρόσθετη και κύρια παρέμβαση, ερήμην της πρώτης καθ' ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……..»,
της τρίτης καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…….», της τέταρτης καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….» και του εγγυητή, …… και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων και των παρεμβαινουσών εταιρειών.

       ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……..».

       ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την κύρια παρέμβαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….».

       ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

       ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις οφειλές της αιτούσας προς τις μετέχουσες εταιρείες κατά τρόπο οριστικό, προσδιορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί τριετία από τα εισοδήματά της.

       ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ανήκον στην αιτούσα ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας της, επί του υπό στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο αριθμός τέσσερα (Γ-4) διαμερίσματος του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 105,50 τ.μ., ευρισκόμενου σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο εντός σχεδίου της πόλεως ….. Αττικής εντός του υπ’ αριθμ. ….. Οικοδομικού Τετραγώνου, της περιφέρειας του ομώνυμου
Δήμου της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων στην θέση «……» ή
«………» και επί της διασταυρώσεως των οδών …….. επί της οποίας φέρει τον αριθμό …. και …...

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της εντός δεκαπενταετίας (15/ετίας), το συνολικό ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €), ήτοι το ποσό των διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (233,33 €) ανά μήνα και για εκατόν ογδόντα (180) μήνες, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης, εκάστης καταβολής γενομένης εντός του πρώτου δεκαημέρου (10/ημέρου) κάθε μήνα, και δη εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

       ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Αθήνα, στις 01 Ιουλίου 2022 σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγορών τους.

Πίσω