Επικοινωνία

Διδότου 37, 3ος όρ. Αθήνα 106 80
Τηλ. 210 3819927 - 210 3801423
Fax: 210 3633676
e-mail: info@anastassakos.gr