ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Με την υπ΄ αριθμ. 1290/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε το καταστατικό και αναγνωρίσθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ», συντομογραφικά «ΕΛΙΔΑ», με έδρα την Αθήνα, με σκοπό ιδίως την προώθηση της συνεργασίας δανειοληπτών από Τράπεζες και Οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές και η με κάθε νόμιμο τρόπο προστασία των δανειοληπτών από τις σχέσεις τους με τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς, την νομική αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από την χρεοπιστωτική σχέση των Τραπεζών με τους δανειολήπτες, την προώθηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτάσεων προς τους βουλευτές νομοθετικής κατάργησης του ανατοκισμού-«πανωτοκίων», καθώς επίσης και την διοικητική ή δικαστική επιδίωξη επιστροφής χρηματικών καταβολών προς τις Τράπεζες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και την επιδίωξη συνεργασίας του Ινστιτούτου αυτού με παρεμφερείς άλλες οργανώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς,δηλαδή την προστασία των δανειοληπτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες. 


Αθήνα 8 Ιουνίου 2004

Ε. Λ. Ι. Δ. Α.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
Σωματείο αναγνωρισμένο με την υπ' αριθμ. 1.209/2004 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από την από 10-5-2004 πρόσκληση, συγκλήθηκαν νόμιμα τα μέλη του προσωρινού διοικητικού Συμβουλίου. Παρόντες ήταν:


1) Ο Σέφης Αναστασάκος, 2) ο Νικόλαος Νικολαϊδης, 3) ο Θεόδωρος Δάλμαρης, 4) ο Εμμανουήλ Πατεράκης, 5) ο Μπάμπης Φιλαδιτάκης, 6) ο Αριστείδης Σκλιας και 7) ο Αθανάσιος Μούγιος.

Κατά την συνεδρίαση λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Α. Έγινε εκλογή των οργάνων του διοικητικού Συμβουλίου και ψήφισαν όλοι οι παρόντες και έλαβαν:
1. Για την θέση του Προέδρου, ο Σέφης Αναστασάκος με ψήφους επτά (7) 
2. Για την θέση του Γενικού Γραμματέα ο Νικόλαος Νικολαϊδης με ψήφους επτά (7), 
3. Για την θέση του Αντιπροέδρου ο Θεόδωρος Δάλμαρης έλαβε ψήφους επτά (7) , 
4. Ο Μπάμπης Φιλαδιτάκης με ψήφους επτά (7) ως ταμίας
5. Ο Εμμανουήλ Πατεράκης ως σύμβουλος με ψήφους επτά (7) ως σύμβουλος 
6. Ο Αριστείδης Σκλιας με ψήφους επτά (7) ως σύμβουλος 
7. Ο Αθανάσιος Μούγιος με ψήφους επτά (7) ως σύμβουλος


Β. Παρέμβαση των δανειοληπτών στο θέμα των πανωτοκίων εν όψει ψηφίσεως του νέου Νόμου.
Κατά την συζήτηση ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις και αποφασίστηκε η έκδοση ανακοίνωσης που να δοθεί στα μέσα ενημέρωσης για το θέμα της ρύθμισης των ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ που εξήγγειλε η νέα Κυβέρνηση. Επ' αυτού κρίθηκε ότι οριστική λύση του προβλήματος είναι η κατάργηση των Νόμων που καθορίζουν τους ανατοκισμούς των τόκων υπερημερίας (ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ), διότι και να λυθούν προσωρινά τα θέματα των ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ με νέα ρύθμιση, εφόσον υφίσταται η βασική αιτία που τα παράγει θα δημιουργηθούν εκ νέου.
Να εκφραστεί η διαμαρτυρία των χιλιάδων δανειοληπτών για την ύπαρξη των ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ που έχει καταστρέψει την ελληνική παραγωγή και είναι το μοναδικό αρνητικό στοιχείο που εφαρμόζεται μόνο από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Να ζητηθεί η κατάργηση των ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ και επιστροφή των ακινήτων που πέρασαν στην κυριότητα των τραπεζών 

Γ. Να οργανωθεί δημόσια εκδήλωση όπου θα συζητηθούν τα πανωτόκια με ομηλητές και παρεμβαίνοντες από το ΕΛΙΔΑ και από τις άλλες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Σέφη Αναστασάκο για την προώθηση των αποφάσεων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ