1764/2004 : ΠΠΑ - ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 42 Ν.2912/2001

Αριθμός-1764/2004
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2912/2001 για τον υπολογισμό της «βάσης οφειλής» στον αλληλόχρεο λογαριασμό, λαμβάνουμε το κατάλοιπο της οφειλής, ως αυτό διαμορφώθηκε «ένα έτος μετά την τελευταία εκταμίευση», ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ από τόκους εξ ανατοκισμού, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις.

  • Η διάταξη του άρθρου 42 του ν. 2912/2001 περί του μη συνυπολογισμού ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ στο Σύνταγμα ή στη Σύμβαση της Ρώμης.

Αριθμός-1764/2004
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2912/2001 για τον υπολογισμό της «βάσης οφειλής» στον αλληλόχρεο λογαριασμό, λαμβάνουμε το κατάλοιπο της οφειλής, ως αυτό διαμορφώθηκε «ένα έτος μετά την τελευταία εκταμίευση», ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ από τόκους εξ ανατοκισμού, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις.

  • Η διάταξη του άρθρου 42 του ν. 2912/2001 περί του μη συνυπολογισμού ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ στο Σύνταγμα ή στη Σύμβαση της Ρώμης.