4972/2005 : Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Πανωτόκια

Αριθμός-4972/2005
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Άκυρος ο πλειστηριασμός που επισπεύδεται προ του ΟΡΘΟΥ επαναπροσδιορισμού της απαίτησης της Τράπεζας, ως ορίζει το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004.

  • Δε γίνεται ειδική μνεία, ούτε σκοπός του νομοθέτη ήταν να αποκλεισθούν κάποιες οφειλές από τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004 τόσο για την αναστολή των εκτελέσεων όσο και την τμηματική ρύθμιση των 5-7 ετών.