ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 42 Ν.2912/2001

 • 4972/2005 : Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Πανωτόκια
 • 1764/2004 : ΠΠΑ - ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 42 Ν.2912/2001
 • 401/2003 : Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
 • 20/2003 : Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας (ασφαλιστικά μέτρα)
 • 891/2003 : Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
 • 2011/2003 : Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
 • 1285/2003 : Οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 609/2003 :Απόφαση Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 117/2004 : Απόφαση Εφετείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 1431/2004 : Απόφαση Εφετείου Αθηνών (Περίληψη) - Πανωτόκια
 • 4110/2004 : Απόφαση Εφετείου Αθηνών (Περίληψη) - Πανωτόκια
 • 4213/2004 : Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Πανωτόκια
 • 153/2004 : Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος (Περίληψη) - Πανωτόκια
 • 1173/2004 : Οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 4074/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 2036/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 2198/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση
 • 2850/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική
 • 5139/2005 ΕφΑθηνών: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 42 Ν.2912/2001