ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

 • ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ [ΕΙΡ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/2012]
 • ΕΝΤΑΞΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ τ.ΟΕΚ [ΝΥΝ ΟΑΕΔ]
 • ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ [ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2016]
 • ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ [ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018]
 • Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
 • ΕΝΤΑΞΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018-2019
 • ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2017
 • ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν.ΚΑΤΣΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΥ
 • ΕΝΝΟΙΑ "ΜΗ ΕΜΠΟΡΟΣ" - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
 • ΔΟΛΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
 • ΔΟΛΟΣ ΕΓΓΥΗΤΗ
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - Β΄ ΒΑΘΜΟΣ: ΤΕΛΕΣΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΟΛΟΥ
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΟΛΟΥ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019 (ΜΕΡΟΣ Α΄)
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019 (ΜΕΡΟΣ Β΄)
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018 (ΜΕΡΟΣ Α΄)
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018 (ΜΕΡΟΣ Β΄)
 • ΔΟΛΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017 (ΜΕΡΟΣ Α΄)
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017 (ΜΕΡΟΣ Β΄)
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2014
 • ΔΟΛΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2011
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017 (ΜΕΡΟΣ Α΄)
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017 (ΜΕΡΟΣ Β΄)
 • ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2013
 • ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 281 ΑΚ (ΜΕΡΟΣ Α΄)