ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 39 Ν.3259/2004

 • 7183/2007 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (2) - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
 • 4518/2006 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
 • 1821/2007 ΠΠΑ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1
 • 2117/2007 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (2)
 • 2270/2007 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
 • 384/2007 ΜΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
 • 3286/2006 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ:ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1
 • 4317/2006 ΜΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1
 • 1052/2007 ΜΠΑ-ΑΣΦΑΛ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (2)
 • 4733/2007 ΠΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΗ:ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ §5-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
 • 2451/2007 ΕΙΡ.ΑΘ-ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
 • 5.392/2007 ΠΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ §1
 • 6.687/2007 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 • 3048/2008 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ § 1
 • 3127/2008 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ:ΕΡΜΗΝΕΙΑ §1 - ΓΙΕΝ
 • 4906/2007 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ §1
 • 30844/2008 ΜΠΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΣΦ/ΚΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ §2
 • 3815/2008 ΠΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ:ΕΡΜΗΝΕΙΑ §5 - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
 • 4025/2008 ΜΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ :ΕΡΜΗΝΕΙΑ §1 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 2
 • 3618/2008 ΜΠΠΑΤΡΩΝ-ΑΣΦ/ΚΑ: ΟΡΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ §1
 • 745/2008 ΜΠΡΟΔΟΠΗΣ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 915 ΚΠολΔ