Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο
Σέφης Αναστασάκος και Συνεργάτες

Το γραφείο λειτουργεί 35 χρόνια και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του Δικαίου (αστικά, ποινικά, εμπορικά, εργατικές, αποζημιώσεις, διοικητικά, φορολογικά κλπ). Ιδιαίτερη ενασχόληση έχει με κάθε είδους διαφορές των δανειοληπτών με τις τράπεζες, εσωτερικού και εξωτερικού. Αποκλειστική εξειδίκευση στα θέματα των ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ. Ειδικοί συνεργάτες εκπονούν αναλύσεις τραπεζικών λογαριασμών στα πλαίσια διαγραφής πανωτοκίων εφαρμογής των Ν. 2912/01 (άρθρο 42) και Ν.3259/2004 (άρθρο 39) . Κατατίθενται αναγνωριστικές αγωγές κατά τραπεζών, για αξιώσεις δανειοληπτών και παρέχεται κάθε νόμιμη προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και ακύρωση αυτών καθώς και αγωγές αποζημιώσεων. Την τελευταία επταετία το δικηγορικό μας γραφείο στήριξε υποθέσεις πανωτοκίων ενώπιον των Δικαστηρίων απ' όπου εκδόθηκαν αποφάσεις οι οποίες δημιούργησαν ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ για την προστασία των ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ από τις Τράπεζες. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται και παρουσιάζονται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο γραφείο μας υπάρχουν επίσης και άλλα τμήματα που καλύπτουν τα υπόλοιπα αντικείμενα Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Υφίσταται επίσης συνεργασία με δικηγόρους απ' όλη τη Χώρα αλλά και από το εξωτερικό. Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται είτε αποκλειστικά από εμάς ή αναλαμβάνουμε την προετοιμασία τους σε συνεργασία με άλλους Δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το αντικείμενο των πανωτοκίων αντιμετωπίζεται με κάποια ιδιαιτερότητα η στήριξη του γραφείου καλύπτει και παραστάσεις εκτός Αθηνών. Το γραφείο διατηρεί πλούσιο αρχείο υποθέσεων και αποφάσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα