Νέα / Ανακοινώσεις

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ       Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι ο μισθός κάθε δημοσίου υπαλλήλου έχει υποστεί σημαντικότατες μειώσεις και σε πολλές περιπτώσεις με την ταυτόχρονη περικοπή δώρων και επιδομάτων η μείωση αγγίζει σε ποσοστό ακόμη και το 40%. Με αυτή την αιφνίδια αλλαγή των οικονομικών του δεδομένων, είναι προφανές ότι κάθε δημόσιος υπάλληλος αντιμετωπίζει πλέον έντονη δυσκολία προκειμένου να καλύψει τα στοιχειώδη έξοδα για μία αξιοπρεπή διαβίωση, πολύ σε περρισότερο όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, όταν μέσα από τον μηνιαίο μισθό παρακρατείται το σύνολο της δόσης έναντι δανείου που στο παρελθόν είχε λάβει κυρίως από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και από τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.
        Τους τελευταίους μήνες τα Ειρηνοδικεία αναγνωρίζοντας ουσιατικά το οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο χωρίς δική του υπαιτιόττητα έχει περιέλθει κάθε δημόσιος υπάλληλος, αποφασίζουν την απεμπλοκή του ποσού που μέχρι σήμερα παρακρατείτο από το μισθό κάθε οφειλέτη. Πιο συγκεκριμένα, μετά την κατάθεση στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο της αίτησης για υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869/2010 [ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ] και λόγω της τεράστιας αναμονής μέχρι την εκδίκασή της [η οποία σε ορισμένα Ειρηνοδικεία του νομού Αττικής ξεπερνά πλέον και τα επτά !!! έτη, συνεπεία των ελλείψεων σε Δικαστές και σε υλικοτεχνική υποδομή], κάθε οφειλέτης δύναται να ζητήσει μέσα από τη διαδικασία της χορήγησης προσωρινής διαταγής [άρθρο 781 ΚΠολΔ] τόσο την σε βάρος του αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου, όσο και την απελευθέρωση του ποσού της δόσης του δανείου του κυρίως στο ΤΠΔ ή στο Τ-Τ που παρακρατείται απευθείας από το μισθό.
          Οι Ειρηνοδίκες σε πολλές πλέον περιπτώσεις και παρά την σθεναρή αντίσταση των νομικών εκπροσώπων των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων, διαπιστώνουν τόσο την οξύτητα του προβλήματος, αφού το ύψος των καθαρών αποδοχών έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, όσο και την ανισότητα που υπάρχει (το ΤΠΔ και το ΤΤ να εισπράτουν κανονικά το σύνολο της μηνιαίας δόσης ενώ οι λοιπές Τράπεζες να παίρνουν από ελάχιστα μέχρι και τίποτα) και διατάσσουν μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης για υπαγωγή στο ν.3869/2010 την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΕΣΤΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ.
           Είναι δεδομένο, ότι με το ποσό που απελευθερώνεται κάθε οφειλέτης δικαιούται πλέον να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του, παρά τα απανωτά χτυπήματα που δέχεται στο μισθό του και παρά τις αλυσιδωτές φορολογικές επιβαρύνσεις που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τον αγώνα του για μία αξιοπρεπή διαβίωση.
 
ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ