Νέα / Ανακοινώσεις

ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ

ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ"

Σε καθημερινή σχεδόν βάση εκδίδονται από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με το αίτημα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών για ρύθμιση της αποληρωμής των χρεών τους με ταυτόχρονη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους και απαλλαγή από την υποχρέωση εξόφλησης των λοιπών απαιτήσεων των πιστωτών.

Στην ιστιοσελίδα μας, αναρτώνται ήδη ενδεικτικά τρεις από αυτές τις αποφάσεις στις οποίες γίνονται αντιληπτά τα ακόλουθα:

ι. οι περικοπές στο σύνολο των χρεών ξεπερνούν ακόμη και το ποσοστό του 70%.

ιι. Απορρίπτονται στο σύνολό τους οι αβάσιμες ενστάσεις των Τραπεζών περί "δήθεν" δόλου, αοριστίας, και καταχρηστικής συμπεριφοράς του οφειλέτη.

ιιι. Ρυθμίζεται ο τρόπος διάσωσης της πρώτης κατοικίας με όρους, στους οποίους ο δανειολήπτης μπορεί να ανταπεξέλθει.

ιv. Προστατεύεται ακόμη και το αυτοκίνητο αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο "εργαλείο" της οικογένειας.

Οι αποφάσεις είναι ενδεικτικές του πνεύματος που κυριαρχεί στα Δικαστήρια σχετικά με την αδυναμία του υπερχρεωμένου οφειλέτη και την προστασία που απολαμβάνει πλέον από το νόμο, απέναντι στις ορέξεις κάθε πιστωτικού ιδρύματος, που μετέρχεται κάθε μέθοδο για να εκφοβίσει και τελικώς να εξαναγκάσει το δανειολήπτη να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του και να παραδοθεί αμαχητί.

ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ


ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ"

Σε καθημερινή σχεδόν βάση εκδίδονται από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με το αίτημα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών για ρύθμιση της αποληρωμής των χρεών τους με ταυτόχρονη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους και απαλλαγή από την υποχρέωση εξόφλησης των λοιπών απαιτήσεων των πιστωτών.

Στην ιστιοσελίδα μας, αναρτώνται ήδη ενδεικτικά τρεις από αυτές τις αποφάσεις στις οποίες γίνονται αντιληπτά τα ακόλουθα:

ι. οι περικοπές στο σύνολο των χρεών ξεπερνούν ακόμη και το ποσοστό του 70%.

ιι. Απορρίπτονται στο σύνολό τους οι αβάσιμες ενστάσεις των Τραπεζών περί "δήθεν" δόλου, αοριστίας, και καταχρηστικής συμπεριφοράς του οφειλέτη.

ιιι. Ρυθμίζεται ο τρόπος διάσωσης της πρώτης κατοικίας με όρους, στους οποίους ο δανειολήπτης μπορεί να ανταπεξέλθει.

ιv. Προστατεύεται ακόμη και το αυτοκίνητο αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο "εργαλείο" της οικογένειας.

Οι αποφάσεις είναι ενδεικτικές του πνεύματος που κυριαρχεί στα Δικαστήρια σχετικά με την αδυναμία του υπερχρεωμένου οφειλέτη και την προστασία που απολαμβάνει πλέον από το νόμο, απέναντι στις ορέξεις κάθε πιστωτικού ιδρύματος, που μετέρχεται κάθε μέθοδο για να εκφοβίσει και τελικώς να εξαναγκάσει το δανειολήπτη να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του και να παραδοθεί αμαχητί.

ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ