Νέα / Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (αρ.46 ν. 3986/2011)

 

Εξεδόθη προ λίγων ημερών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 7.350/2011 απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης (και μοναδικής) κατοικίας οφειλέτη [πρώην εμπόρου], λόγω της επικείμενης ένταξής του στις διατάξεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο οφειλέτης (πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου) πληρεί τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο ν.3869/2010 [για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείεται από τυχόν προηγούμενη εμπορική του ιδιότητα. Και τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 46§2 του ν.3986/2011 [ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ], η ευεργετική διάταξη της αναστολής του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας επεκτείνεται και σε πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Η απόφαση είναι εξόχως σημαντική, δεδομένου ότι αρκετές Τράπεζες έχουν προσδιορίσει για το Φθινόπωρο πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικία οφειλετών τους, για τους οποίους έκριναν μονομερώς ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ


 

Εξεδόθη προ λίγων ημερών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 7.350/2011 απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης (και μοναδικής) κατοικίας οφειλέτη [πρώην εμπόρου], λόγω της επικείμενης ένταξής του στις διατάξεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο οφειλέτης (πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου) πληρεί τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο ν.3869/2010 [για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείεται από τυχόν προηγούμενη εμπορική του ιδιότητα. Και τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 46§2 του ν.3986/2011 [ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ], η ευεργετική διάταξη της αναστολής του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας επεκτείνεται και σε πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Η απόφαση είναι εξόχως σημαντική, δεδομένου ότι αρκετές Τράπεζες έχουν προσδιορίσει για το Φθινόπωρο πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικία οφειλετών τους, για τους οποίους έκριναν μονομερώς ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ