Νέα / Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟ 3869/2010

   

 Εξεδόθη προ δύο ημερών από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 13/2011 απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος οφειλέτη (πατέρα τεσσάρων ανηλίκων τέκνων), ο οποίος είχε ήδη υποβάλλει την αίτηση του άρθριυ 4§1 του ν.3869/2010 για την δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του στις Τράπεζες καθώς επίσης και την προστασία της πρώτης κατοικίας του. Το Δικαστήριο αφού ήλεγξε την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων κατέληξε στην κρίση ότι απειλείται ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος του οφειλέτη και της οικογενείας του, διότι ενώ είχε προ τριμήνου προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου (αίτηση του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010), εντούτοις ορισμένοι πιστωτές του (πιστωτικά ιδρύματα) έσπευσαν εκ των υστέρων να εκδώσουν διαταγές πληρωμής, τις οποίες και κοινοποίησαν με επιταγές προς πληρωμή, απαιλώντας άμεσα με κατάσχεση και πλειστηριασμό του μοναδικού του ακινήτου. Η σπουδαιότητα της αποφάσεως έγκειται επίσης και στο γεγονός ότι το περιεχόμενό της αποτελεί πρόκριμα για την έκβαση της κύριας δίκης, αφού μέσα σ' αυτήν πιθανολογείται η ευδοκίμηηση του δικογράφου της ασκηθείσης αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010.

ΠΑΡΙΣ Σέφη ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΚΟΣ


 

Εξεδόθη προ δύο ημερών από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 13/2011 απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος οφειλέτη (πατέρα τεσσάρων ανηλίκων τέκνων), ο οποίος είχε ήδη υποβάλλει την αίτηση του άρθριυ 4§1 του ν.3869/2010 για την δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του στις Τράπεζες καθώς επίσης και την προστασία της πρώτης κατοικίας του. Το Δικαστήριο αφού ήλεγξε την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων κατέληξε στην κρίση ότι απειλείται ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος του οφειλέτη και της οικογενείας του, διότι ενώ είχε προ τριμήνου προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου (αίτηση του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010), εντούτοις ορισμένοι πιστωτές του (πιστωτικά ιδρύματα) έσπευσαν εκ των υστέρων να εκδώσουν διαταγές πληρωμής, τις οποίες και κοινοποίησαν με επιταγές προς πληρωμή, απαιλώντας άμεσα με κατάσχεση και πλειστηριασμό του μοναδικού του ακινήτου. Η σπουδαιότητα της αποφάσεως έγκειται επίσης και στο γεγονός ότι το περιεχόμενό της αποτελεί πρόκριμα για την έκβαση της κύριας δίκης, αφού μέσα σ' αυτήν πιθανολογείται η ευδοκίμηηση του δικογράφου της ασκηθείσης αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010.

ΠΑΡΙΣ Σέφη ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΚΟΣ