Νέα / Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Αθήνα, 29.07.2010

Παρά τις έντονες πιέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για θέσπιση «αυστηρών» προϋποθέσεων και δημιουργία «εμποδίων» για την ένταξη κάθε δανειολήπτη στις ευεργετικές του διατάξεις, ψηφίστηκε χθες στη Βουλή (μετά από πολύμηνη καθυστέρηση) ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων «νοικοκυριών».

Πράγματι, ο νέος νόμος διατήρησε πολλές από τις ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί και προβλέποντο στο αρχικό του κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το φθινόπωρο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ είναι αλήθεια ότι έστω και την ύστατη ακριβώς ώρα, έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις προς όφελος του συνόλου των οφειλετών - δανειοληπτών, που θα επιδιώξουν στο άμεσο μέλλον να υπαχθούν στα ευεργετικά αυτά μέτρα.

Ωστόσο, έννοιες όπως η "αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμών", η "έλλειψη άλλων περιουσιακών στοιχείων", η ανάμειξη της περιουσιακής κατάστασης του συζύγου και άλλες, έχουν διατηρηθεί ως ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε οι Τράπεζες να μπορούν να κρίνουν "κατά το δοκούν", να απορρίπτουν τις προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό και να συνεχίζουν τις πιέσεις και τους πλειστηριασμούς.  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Δανειοληπτών [ΕΛ.Ι.ΔΑ.], καθώς και όλοι οι δικηγόροι - συνεργάτες του δικηγορικού μου γραφείου έχουμε ήδη εντοπίσει τις ερμηνευτικές παγίδες του νέου νόμου και με την πολυετή μας εμπειρία είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τη διαδικασία ένταξης και υπαγωγής των υπερχρεωμένων δανειοληπτών στις διατάξεις του νέου νόμου, είτε αυτή περιοριστεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2010. Πλην όμως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι τότε να απευθυνθεί σε εμάς, για την έγκαιρη και καλύτερη δυνατή προετοιμασία του σχετικού φακέλου. 

         

Για το Ε.ΛΙ.ΔΑ.                                                            

Πάρις Αναστασάκος [δικηγόρος Αθηνών].

ΔΙΔΟΤΟΥ 37,  3ος ορ. - ΑΘΗΝΑ 106 80

Τηλ:  210.3819927 - 3801423  Fax:  210.3633676  κιν:  6944.205120

Website: http://www.anastassakos.gr e-mail: info@anastassakos.gr


Αθήνα, 29.07.2010

Παρά τις έντονες πιέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για θέσπιση «αυστηρών» προϋποθέσεων και δημιουργία «εμποδίων» για την ένταξη κάθε δανειολήπτη στις ευεργετικές του διατάξεις, ψηφίστηκε χθες στη Βουλή (μετά από πολύμηνη καθυστέρηση) ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων «νοικοκυριών».

Πράγματι, ο νέος νόμος διατήρησε πολλές από τις ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί και προβλέποντο στο αρχικό του κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το φθινόπωρο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ είναι αλήθεια ότι έστω και την ύστατη ακριβώς ώρα, έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις προς όφελος του συνόλου των οφειλετών - δανειοληπτών, που θα επιδιώξουν στο άμεσο μέλλον να υπαχθούν στα ευεργετικά αυτά μέτρα.

Ωστόσο, έννοιες όπως η "αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμών", η "έλλειψη άλλων περιουσιακών στοιχείων", η ανάμειξη της περιουσιακής κατάστασης του συζύγου και άλλες, έχουν διατηρηθεί ως ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε οι Τράπεζες να μπορούν να κρίνουν "κατά το δοκούν", να απορρίπτουν τις προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό και να συνεχίζουν τις πιέσεις και τους πλειστηριασμούς.  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Δανειοληπτών [ΕΛ.Ι.ΔΑ.], καθώς και όλοι οι δικηγόροι - συνεργάτες του δικηγορικού μου γραφείου έχουμε ήδη εντοπίσει τις ερμηνευτικές παγίδες του νέου νόμου και με την πολυετή μας εμπειρία είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τη διαδικασία ένταξης και υπαγωγής των υπερχρεωμένων δανειοληπτών στις διατάξεις του νέου νόμου, είτε αυτή περιοριστεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2010. Πλην όμως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι τότε να απευθυνθεί σε εμάς, για την έγκαιρη και καλύτερη δυνατή προετοιμασία του σχετικού φακέλου. 

         

                                             Για το Ε.ΛΙ.ΔΑ.                                                            

                       Πάρις Αναστασάκος [δικηγόρος Αθηνών].

ΔΙΔΟΤΟΥ 37,  3ος ορ. - ΑΘΗΝΑ 106 80

                     Τηλ:  210.3819927 - 3801423  Fax:  210.3633676  κιν:  6944.205120

                      Website: http://www.anastassakos.gr e-mail: info@anastassakos.gr