Νέα / Ανακοινώσεις

 • ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της υπ' αριθ. 4819/2019 [τελεσίδικης] απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η προβληθείσα από τις πιστώτριες, ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής, ως αορίστως προβληθείσα αλλά και ως ουσιαστικά αβάσιμη, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτή αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη δανειολήπτη - πελάτη του γραφείου μας. Ακολουθεί κατωτέρω αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης.
  ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ 

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ν.ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

  Με την υπ' αριθμ. 1762/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί αιτήσεως υπαγωγής δανειολήπτη - πελάτη μας στο Νόμο Κατσέλη, το Δικαστήριο διέγραψε οφειλές ύψους 65.493,39 €, σε σύνολο 77.103,39 €, προερχόμενες από δάνεια και από οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τον ασφαλιστικό του φορέα.

   

  Πρόκειται για μία απόφαση με τεράστιο νομολογιακό ενδιαφέρον καθόσον αντιμετωπίζει ένα μείζωνος σημασίας νομικό ζήτημα ήτοι αυτό της ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 4§1 οφειλών προς το Δημόσιο και ειδικότερα οφειλών προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Παραθέτουμε κατωτέρω το σκεπτικό της απόφασης ως προς το νομικό αυτό ζήτημα.

   

  ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ


   

 • ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ

 • ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ

  ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ"

  Σε καθημερινή σχεδόν βάση εκδίδονται από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με το αίτημα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών για ρύθμιση της αποληρωμής των χρεών τους με ταυτόχρονη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους και απαλλαγή από την υποχρέωση εξόφλησης των λοιπών απαιτήσεων των πιστωτών.

  Στην ιστιοσελίδα μας, αναρτώνται ήδη ενδεικτικά τρεις από αυτές τις αποφάσεις στις οποίες γίνονται αντιληπτά τα ακόλουθα:

  ι. οι περικοπές στο σύνολο των χρεών ξεπερνούν ακόμη και το ποσοστό του 70%.

  ιι. Απορρίπτονται στο σύνολό τους οι αβάσιμες ενστάσεις των Τραπεζών περί "δήθεν" δόλου, αοριστίας, και καταχρηστικής συμπεριφοράς του οφειλέτη.

  ιιι. Ρυθμίζεται ο τρόπος διάσωσης της πρώτης κατοικίας με όρους, στους οποίους ο δανειολήπτης μπορεί να ανταπεξέλθει.

  ιv. Προστατεύεται ακόμη και το αυτοκίνητο αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο "εργαλείο" της οικογένειας.

  Οι αποφάσεις είναι ενδεικτικές του πνεύματος που κυριαρχεί στα Δικαστήρια σχετικά με την αδυναμία του υπερχρεωμένου οφειλέτη και την προστασία που απολαμβάνει πλέον από το νόμο, απέναντι στις ορέξεις κάθε πιστωτικού ιδρύματος, που μετέρχεται κάθε μέθοδο για να εκφοβίσει και τελικώς να εξαναγκάσει το δανειολήπτη να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του και να παραδοθεί αμαχητί.

  ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (αρ.46 ν. 3986/2011)

   

  Εξεδόθη προ λίγων ημερών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 7.350/2011 απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης (και μοναδικής) κατοικίας οφειλέτη [πρώην εμπόρου], λόγω της επικείμενης ένταξής του στις διατάξεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο οφειλέτης (πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου) πληρεί τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο ν.3869/2010 [για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείεται από τυχόν προηγούμενη εμπορική του ιδιότητα. Και τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 46§2 του ν.3986/2011 [ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ], η ευεργετική διάταξη της αναστολής του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας επεκτείνεται και σε πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

  Η απόφαση είναι εξόχως σημαντική, δεδομένου ότι αρκετές Τράπεζες έχουν προσδιορίσει για το Φθινόπωρο πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικία οφειλετών τους, για τους οποίους έκριναν μονομερώς ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

  ΠΑΡΙΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ

 • [ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3869/2010: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟ 3869/2010

     

   Εξεδόθη προ δύο ημερών από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 13/2011 απόφαση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος οφειλέτη (πατέρα τεσσάρων ανηλίκων τέκνων), ο οποίος είχε ήδη υποβάλλει την αίτηση του άρθριυ 4§1 του ν.3869/2010 για την δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του στις Τράπεζες καθώς επίσης και την προστασία της πρώτης κατοικίας του. Το Δικαστήριο αφού ήλεγξε την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων κατέληξε στην κρίση ότι απειλείται ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος του οφειλέτη και της οικογενείας του, διότι ενώ είχε προ τριμήνου προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου (αίτηση του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010), εντούτοις ορισμένοι πιστωτές του (πιστωτικά ιδρύματα) έσπευσαν εκ των υστέρων να εκδώσουν διαταγές πληρωμής, τις οποίες και κοινοποίησαν με επιταγές προς πληρωμή, απαιλώντας άμεσα με κατάσχεση και πλειστηριασμό του μοναδικού του ακινήτου. Η σπουδαιότητα της αποφάσεως έγκειται επίσης και στο γεγονός ότι το περιεχόμενό της αποτελεί πρόκριμα για την έκβαση της κύριας δίκης, αφού μέσα σ' αυτήν πιθανολογείται η ευδοκίμηηση του δικογράφου της ασκηθείσης αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010.

  ΠΑΡΙΣ Σέφη ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΚΟΣ

 • Κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τροπολογία για αναστολή των πλειστηριασμ

  Με τροπολογία που υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και  κατατίθεται στο πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή με το νέο έτος παρατείνεται μέχρι την 30.6.2011 η αναστολή των πλειστηριασμών. 

  Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς  που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ  όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, για τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή απαγόρευση του νόμου 3869/2010 για την  «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων». 

  Οι παραπάνω παρατάσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα  σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν, να αναδιοργανώσουν σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

  Οι παρατάσεις είναι άλλωστε επιβεβλημένες και ενόψει της κρίσιμης εναρκτήριας φάσης που βρίσκεται ο  νόμος 3869/2010  για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Θα  διευκολύνουν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα, τους λοιπούς πιστωτές και τους οφειλέτες για την εξεύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης στην αποπληρωμή των χρεών στις περιπτώσεις  μόνιμης αδυναμίας πληρωμής.  Τούτο δε μάλιστα ενόψει και του γεγονότος ότι  τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν μέχρι σήμερα επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες στο πλαίσιο του παραπάνω νόμου.  Περαιτέρω, οι οφειλέτες που βρίσκονται  πραγματικά σε μόνιμη αδυναμία θα έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει ο συμβιβασμός, να οργανώσουν την προστασία τους μέσα από τη δικαστική ρύθμιση των χρεών.

  Με την τροπολογία δίνεται συνεπώς μία τελευταία παράταση αναστολής των πλειστηριασμών και για μία περίοδο που είναι πλέον επαρκής για να αξιοποιηθεί από τους υπερχρεωμένους οφειλέτες η σχετική προστατευτική νομοθεσία και να ρυθμιστεί το μεγάλο μέρος των εκκρεμών υποθέσεων .

   

 • ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

  Αθήνα, 29.07.2010

  Παρά τις έντονες πιέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για θέσπιση «αυστηρών» προϋποθέσεων και δημιουργία «εμποδίων» για την ένταξη κάθε δανειολήπτη στις ευεργετικές του διατάξεις, ψηφίστηκε χθες στη Βουλή (μετά από πολύμηνη καθυστέρηση) ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων «νοικοκυριών».

  Πράγματι, ο νέος νόμος διατήρησε πολλές από τις ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί και προβλέποντο στο αρχικό του κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το φθινόπωρο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ είναι αλήθεια ότι έστω και την ύστατη ακριβώς ώρα, έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις προς όφελος του συνόλου των οφειλετών - δανειοληπτών, που θα επιδιώξουν στο άμεσο μέλλον να υπαχθούν στα ευεργετικά αυτά μέτρα.

  Ωστόσο, έννοιες όπως η "αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμών", η "έλλειψη άλλων περιουσιακών στοιχείων", η ανάμειξη της περιουσιακής κατάστασης του συζύγου και άλλες, έχουν διατηρηθεί ως ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε οι Τράπεζες να μπορούν να κρίνουν "κατά το δοκούν", να απορρίπτουν τις προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό και να συνεχίζουν τις πιέσεις και τους πλειστηριασμούς.  

  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Δανειοληπτών [ΕΛ.Ι.ΔΑ.], καθώς και όλοι οι δικηγόροι - συνεργάτες του δικηγορικού μου γραφείου έχουμε ήδη εντοπίσει τις ερμηνευτικές παγίδες του νέου νόμου και με την πολυετή μας εμπειρία είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τη διαδικασία ένταξης και υπαγωγής των υπερχρεωμένων δανειοληπτών στις διατάξεις του νέου νόμου, είτε αυτή περιοριστεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.

  Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2010. Πλην όμως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι τότε να απευθυνθεί σε εμάς, για την έγκαιρη και καλύτερη δυνατή προετοιμασία του σχετικού φακέλου. 

           

  Για το Ε.ΛΙ.ΔΑ.                                                            

  Πάρις Αναστασάκος [δικηγόρος Αθηνών].

  ΔΙΔΟΤΟΥ 37,  3ος ορ. - ΑΘΗΝΑ 106 80

  Τηλ:  210.3819927 - 3801423  Fax:  210.3633676  κιν:  6944.205120

  Website: http://www.anastassakos.gr e-mail: info@anastassakos.gr

 • ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

   

  Η Οικογένεια του Σέφη Αναστασάκου ευχαριστεί το πλήθος των πολιτικών προσωπικοτήτων από όλους τους χώρους, τους φίλους και πελάτες του δικηγορικού γραφείου καθώς και όλους τους Καρδιτσιώτες που ταξίδεψαν παρά τις δύσκολες συνθήκες, για την παρουσία τους στο τελευταίο «αντίο» προς τον αγωνιστή Σέφη Αναστασάκο.

  Ο Πάρις Αναστασάκος μαζί με τους συνεργάτες - δικηγόρους του ΕΛ.Ι.ΔΑ. δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη δικαίωση των δανειοληπτών που χάραξε ο ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ, με τον ίδιο δυναμισμό και την ίδια πίστη για αυτό που μέχρι σήμερα υπηρετήσαμε, δεσμευόμαστε δε ότι θα αγωνιστούμε με την ίδια προσήλωση, το ίδιο μεράκι, την ίδια αποφασιστικότητα, για να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η φωνή του Ελληνικού Ινστιτούτου Δανειοληπτών, ειδικά μετά την ψήφιση του ν.3816/2010 (για την ρύθμιση των οφειλών των Επιχειρηματικών και Αγροτικών Δανείων) και την επικείμενη (εντός των επόμενων ημερών) ψήφιση του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

  Με εκτίμηση

  Πάρις Αναστασάκος

   

 • ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ... ΣΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ

   

  ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ Ο ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ

   

  «Έφυγε» τις πρώτες ώρες της Κυριακής (24.1.2010) σε ηλικία 68 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο ο τ. βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (ν.Καρδίτσας) ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ, ο Βιογράφος του Πλαστήρα, Δικηγόρος του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Δανειοληπτών.

  Ο ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ γεννήθηκε στον Αμάραντο της περιοχής των Αγράφων Καρδίτσας. Σπούδασε Νομικά, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες. Ήταν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 1981 έως το 1989 και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο στην ίδια περίοδο, όπου είχε την ευκαιρία να προωθήσει ελληνικά θέματα από τις θέσεις που κατείχε. Μέχρι το θάνατό του ήταν δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτο Δανειοληπτών (ΕΛ.Ι.ΔΑ).

  Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την πολιτική και την δικηγορία, έγραψε τα πολιτικά και ιστορικά βιβλία : «Θύελλα στην Αθήνα», Μύθος και Πραγματικότητα της νέας Γιάλτας», «Ανοιχτή Επιστολή στον Χένρυ Κίσσιγκερ» και πρόσφατα το τρίτομο βιογραφικό έργο «Ο Πλαστήρας και η εποχή του». Στα βιβλία του αυτά, αναλύει τα αίτια και αιτιατά που επέδρασαν διαχρονικά στην διαμόρφωση των εξελίξεων των ελληνικών και διεθνών υποθέσεων. Στο βιβλίο του ιδιαίτερα για τον Πλαστήρα, παράλληλα με την βιογραφία του Μαύρου Καβαλάρη, παρουσιάζεται και αναλύεται ολόκληρη η Νεοελληνική Ιστορία μέχρι την δεκαετία του '50.

  Ασχολήθηκε επίσης με τα Γράμματα και έργα του δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και ανθολογίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκδόθηκαν δε οι ποιητικές του συλλογές «Μεθόριος», «Άβατα», «Δραπέτες» και «Στη Σκιά των Ανεμόμυλων». Έγραψε δε δοκιμιακά κείμενα για Έλληνες και ξένους συγγράφείς, καθώς και για τα διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα. Μετάφρασε επίσης παλαιούς και σύγχρονους τούρκους ποιητές.

  Παράλληλα αρθρογραφούσε σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά και επιμελείτο σε διάφορες εκπομπές στο ραδιόφωνο και τηλεόραση.

  Στα έργα του ήταν έντονη η κοινωνική διάσταση και φανερή η ενασχόλησή του με τα κοινά, στοιχεία που του προσέδιδαν ερεθίσματα, τα οποία στερέωσαν την υφή των έργων του. Ιδιαίτερα στην ποίησή του, ο Σέφης Αναστασάκος κατέθεσε την μαρτυρία της εσωτερικής έκφρασης των αισθημάτων του, με την εναλλαγή της αγωνίας για την πορεία του σημερινού ανθρώπου, ενώ πολλές φορές ανέτρεξε σε ιστορικά δεδομένα για να χαρτογραφήσει και καταγράψει τις μορφές της σημερινής έκφρασης και του ανθρώπινου πόνου.

  Με την έντονη παρουσία του στον πολιτικό στίβο - τους δημοκρατικούς του αγώνες δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, την αδιάκοπη προσπάθειά του για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών (προερχόμενος και ο ίδιος από αγροτική οικογένεια) και πάνω από όλα με το τρίτομο βιογραφικό του έργο «Ο Πλαστήρας και η εποχή του», ο ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ τίμησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καρδίτσα, που πάντοτε με περηφάνια μιλούσε γι' αυτή.

 • ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ: Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ [3 ΤΟΜΟΙ] - ΣΕΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ

  Σέφης Αναστασάκος: "Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ και η εποχή του" (3 τόμοι)

  (Ιστορική και πολιτική βιογραφία του Μαύρου Καβαλάρη)

  Μετά από έρευνα για δεκαπέντε χρόνια, σε κρατικά και ιδιωτικά αρχεία, καθώς και σε διάφορες βιβλιοθήκες και μετά από συγκέντρωση μαρτυριών και ντοκουμέντων για τη ζωή και τη δράση του Μαύρου Καβαλάρη, ο συγγραφέας Σέφης Αναστασάκος ολοκλήρωσε την ιστορική και πολιτική βιογραφία του Νικόλαου Πλαστήρα, η οποία μόλις κυκλοφόρησε σε 3 τόμους.


  Ο Πλαστήρας, τον οποίο η Πολιτεία, για τη γενικότερη προσφορά του, ανακήρυξε «Άξιο της Πατρίδος», είναι η πιο σφριγηλή φυσιογνωμία που κυριάρχησε στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία και αποτέλεσε μοναδικό διαχρονικό παράδειγμα Δημόσιου Άνδρα, με ήθος και ανιδιοτέλεια, υπηρετώντας την Πατρίδα του και υπερασπιζόμενος τα δίκαια του Ελληνισμού ως Στρατιώτης, ως Επαναστάτης και ως Πολιτικός.


  Καταγόμενος από φτωχή και αγροτική οικογένεια, ανήλθε στα ύπατα αξιώματα της χώρας, χωρίς να ξεχάσει την ταπεινή προέλευσή του, χωρίς να χάσει την απλότητα και την ανθρωπιά του και χωρίς να πάψει ούτε στιγμή να είναι ο άνθρωπος του Χρέους και του Καθήκοντος. Παρών σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στο Μακεδονικό Μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, υπήρξε ο Επαναστάτης το 1922, ο Συμφιλιωτής το 1945 και ο Πρωθυπουργός της Αλλαγής το 1950.


  Αυτή η θρυλική μορφή παρουσιάζεται στο βιβλίο «Ο Πλαστήρας και η εποχή του», του συγγραφέα Σέφη Αναστασάκου, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις μας. Στο βιβλίο αυτό των 2.000 σελίδων, περιλαμβάνονται επίσης άγνωστα στοιχεία και σπάνιες φωτογραφίες, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά σ' ολόκληρη τη Νεοελληνική Ιστορία με ιδιαίτερα κεφάλαια, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει καλύτερα την επική διαδρομή του Μαύρου Καβαλάρη, στην «εποχή» στην οποία έζησε και έδρασε.


  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ